Eesti keelesIn English
URPO JA TURPO

Stereofilmid ja uus meedia Nukufilmis

Nukufilm teeb juba mitmeid aastaid digitaalseid stereofilme - see on uus samm edasi tnapeva infotehnoloogia maastikul. Kuna ka eesti kinod (CC PLaza, Solaris) omavad stereofilmide nitamiseks vastavat seadmestikku, on oluline, et ekraanile juaksid ka kodumaised stereofilmid, mis pakuksid le-mere toodangule ka konkurentsi.

Esimene digitaalne stere-nukufilm valmis aastal 2007, Nukufilmi 50-nda juubeli aastal ja selle esilinastus oligi juubelirituste raames suurel juubeligalal Nukuteatris ja selleks oli "Miriami piknik" (lavastaja Andres Tenusaar).Kesoleval ajal on meil tootmises tispikk (72min) nuku-muusikal "Unustatud lugude ooper: Lisa Limone ja Maroc Orange tormakas armulugu" (lavastaja Mait Laas). See peaks kinodesse judma 2013 aasta alguses.


Arendamisel on ka jrgmine projekt: tispikk nuku-seiklus "Morten lollide laeval" (lavastaja Kaspar Jancis), mis on Kaspar Jancise raamatu "Seiklus Salamandril" ainetel. "Morteni" vtted peaksid algama aastal 2012.


Seoses sellega aga on vajalik ka vastav koolitus. Nukufilm pn S3D Campuse raames korraldatavatel ndalastel stereo-alastel koolitustel koolitanud juba kolm inimest: operaator Ragnar Neljandi, produtsent Kerdi Oengo ja arvutigraafik Raivo Mllits. Raivo Mllits osales Pariisis toimunud festivali, kollokviumi ja messi Dimension 3 raames S3D Campus toimunud koolitusel: "S3D production from Theory to Practice" ajavahemikus 9. mai kuni 5. juuni 2011.a. EAS programmi "Teadmiste ja oskuste arendamise toetus" toel. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond. Tname EASi!

2011. aasta lpus osales Nukufilm ka kahel teaduskonverentsil, millest he teemaks oli "Elu meedias: uue generatsiooni edukas kaasamine" ("Living in Media: Engaging new Generation". Antud konverentst toimus Hollandis, Amsterdamis 18.-20. oktoobril 2011, paralleelselt Cinekidiga ning osutus rmiselt informatiivseks just rist-meedia ning trans-meedia kasutamisest koos uue meedia platvormidega. Interaktiivsus ja interneti kaasutamisevimalused lbi erinevate platvormide annavad juurde tohutuid vimalusi, mis suurendavad olulisel mral meie nhtavust meedia- ja kultuurimaastikul.

Teine konverents toimus Belgias, Liege'is ning selle teema oli "S3D Imaging". Konverents toimus 7.-9. detsembrini 2012 foorumi 3D Stereomedia 2011 raames. See oli samuti rmiselt informatiivne ning selles avaldati ohtralt kige uuemate uurimuste tulemusi, mis puudutavad just meie stereofilmide toodangut olulisel mra. ks olulisematest seal saadud teadmistest oli uurimus pildikvaliteedi tstmise kohta ja selle saavutamise viisidest, mis omakorda viib filmide nitamise standardite ning parameetrite muutmisele.

OSALEMINE SAI TEOKS TNU PROJEKTILE "TEADMISTE JA OSKUSTE ARENDAMISE TOETUSE PROJEKT" alanimetusega "Teaduskonverentsidest ja koolitustest osavtt" ajavahemikus 6. 11.2011 kuni 31.12.2011.a. Projekte kaasrahastas Euroopa sotsiaalfond. SUUR TNU EAS'ILE NENDEL TEADUSKONVERENTSIDEL OSALEMISELE KAASAAITAMISE EEST!

M E N
  Laste ttuba
  Stuudio
  Filmitegijad
  Filminukkude nitus
  Riho Undi "Isand" ja Oscar
  Eesti filmitstuse arendamine
  nukufilmi DVD
  S3D ja uue meedia platvormid
  Nukufilm Facebooks'is
  Morten lollide laeval
 
K O N T A K T
tel +372 6414 307
fax +372 6414 307
Niine 11, 10414, Tallinn ESTONIA
nukufilm@nukufilm.ee
Facebook Vimeo
Facebook EV100-NF60